ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА PURE-GAINS.COM

ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на pure-gains.com, които уреждат правилата за използването на pure-gains.com.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА PURE-GAINS.COM

2.1. „Пюър Геинс“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, ул. „Рибарска“ 1. Административните атрибути на компанията са ЕИК 206703961 и данъчен номер BG 206703961.

2.2. „Пюър Геинс“ ООД администрира електронния магазин pure-gains.com, под формата на сайта pure-gains.com.

2.3. Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес letstalk@pure-gains.com.

ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което създава свой акаунт на сайта на магазина, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта на pure-gains.com.

3.2. Ползвател – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на сайта за акаунт и което чрез завършването на процеса на създаване на акаунт и/или е направило поръчка без регистрация, е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията общи условия.

3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса pure-gains.com и неговите поддомейни

3.4. Акаунт – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и историята на някои от действията му в сайта (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.5. Моята количка – секция, която позволява на клиента да добавя стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между pure-gains.com и клиента, чрез който клиентът заявява на продавача, през сайта, желанието си за купуване на стоки от сайта – pure-gains.com.

3.7. Стока(-и) – всеки продукт, находящи се на сайта, включително продукти, споменати в поръчката, които се предоставят от продавача в резултат на сключен договор.

3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и клиента за покупко-продажба на стоки през сайта, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на сайта („Документа“).

3.9. Съдържание – цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет. Съдържанието на всяко съобщение от страна на клиента към сайта и / или продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства. Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на сайта и/или друг продавач на клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние. Информацията на сайта, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време. Информацията на сайта, касаеща клиентите и свързана със стоките и/или услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори.

3.10. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, добавени в секцията “акаунт/ моята количка” или в секцията “акаунт/ любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.11. Транзакция – действието от страна на сайта по възстановяване на платена от клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им.

3.13. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.14. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от клиента на даден продукт или услуга.

3.15. Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на „Пюър Геинс“ ООД обвързват всички Клиенти на сайта.

4.2. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. „Пюър Геинс“ ООД си запазва правото да актуализира и изменя общите условия на сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на клиентите от момента, в който е публикуван на сайта. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на сайта изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

4.6. Сайта може да съдържа линкове към други сайтове. „Пюър Геинс“ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока през сайта като направи поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него.

5.2. „Пюър Геинс“ ООД ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Пюър Геинс“ ООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Затова продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Пюър Геинс“ ООД уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. „Пюър Геинс“ ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „Пюър Геинс“ ООД или трето лице. В тези случаи „Пюър Геинс“ ООД не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки, както и да се свързва с „Пюър Геинс“ ООД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани.

6.4. Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”.

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, „Пюър Геинс“ ООД си запзва правото да изисква от клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в сайта.

6.6. „Пюър Геинс“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките, за определен период от време.

6.7. Всички цени на стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на „Пюър Геинс“ ООД .

7.2. „Пюър Геинс“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Нищо в сключения между „Пюър Геинс“ ООД и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Пюър Геинс“ ООД, последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, лога, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на продуктите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „Пюър Геинс“ ООД върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на „Пюър Геинс“ ООД .

7.4. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Пюър Геинс“ ООД за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Пюър Геинс“ ООД и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Пюър Геинс“ ООД, който има право да потърси отговорността на клиента за това.

7.5. Изпращане на информация до клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на „Пюър Геинс“ ООД няма да се счита за съгласие от страна на „Пюър Геинс“ ООД да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „Пюър Геинс“ ООД.

7.6. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Пюър Геинс“ ООД.

ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

8.2. Всяка добавена в количката стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока в количката, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

8.3. Потвърждавайки поръчката „Пюър Геинс“ ООД потвърждава доставката само съответната стока в регистрираната поръчка. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Пюър Геинс“ ООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на „Пюър Геинс“ ООД да предостави тези данни на съответния маркетплейс продавач, когато поръчката съдържа стоки на последния.

8.5. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на „Пюър Геинс“ ООД продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане, осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания, предоставените от клиента данни в сайта са непълни и/или грешни.

8.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на купената стока от клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с „Пюър Геинс“ ООД на letstalk@pure-gains.com или на посочените в сайта телефони. В този случай, куриер, изпратен от „Пюър Геинс“ ООД, ще вземе стоките от адреса, посочен от клиента.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от клиента, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента като се използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

8.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Пюър Геинс“ ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Пюър Геинс“ ООД: (1) поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

9.2. Клиентът се съгласява да предостави на „Пюър Геинс“ ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка със сайта, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през сайта. „Пюър Геинс“ ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „Пюър Геинс“ ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със сайта или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка със сайта. „Пюър Геинс“ ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

9.3. С предоставянето на свои данни на „Пюър Геинс“ ООД (включително електронен адрес) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „Пюър Геинс“ ООД или трети лица, които са куриери, партньори на „Пюър Геинс“ ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „Пюър Геинс“ ООД може да разработи общи програми за офериране на стоките на пазара и др.

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

10.1. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в сайт или направи поръчка, дава съгласието си за получаване на търговски съобщения.

10.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на продавача за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с продавача.

10.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

10.4. След покупката на Стока, „Пюър Геинс“ ООД ще изпрати на клиента търговски съобщения относно:

Предложения за стоки, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената стока или услуга.

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-долу, като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от „Пюър Геинс“ ООД или като се свърже с „Пюър Геинс“ ООД за тази цел.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

11.1. Цените на стоките, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

11.2. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.3. Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на информацията, предоставена от клиента.

11.4. „Пюър Геинс“ ООД издава документи спрямо нормативната уредба за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока, предлагана на сайта на „Пюър Геинс“ ООД. Клиентът е съгласен да получава такива документи по електронен път, чрез качването й в акаунта му или изпращането им по електронен път – мейл. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в акаунта или на мейл, молим да ни уведомите на имейл адреса: letstalk@pure-gains.com.

11.5. С цел правилното съставяне на документите за съответната поръчка, клиентът/потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на pure-gains.com, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

12.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл letstalk@pure-gains.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

12.3. (1) „Пюър Геинс“ ООД ще извършва доставката на стоките само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от „Пюър Геинс“ ООД се намират на инфо страницата на сайта „доставка на поръчките“.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания продукт(-и) се постави в количката.

ПИСАНЕ НА РЕВЮТА И КОМЕНТАРИ

13.1. Писането на ревюта и коментари може да се прави от клиента, в раздел „ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока.

13.2. В момента на регистрацията на дадено ревю/коментар на сайта, клиентите дават на „Пюър Геинс“ ООД един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на „Пюър Геинс“ ООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

13.3. Всеки клиент, в момента на публикуването на ревю/коментар в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

да използва само български език и да пише на кирилица;

да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „Пюър Геинс“ ООД;

да не вписва ревюта/коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

да не използва ревю/коментари/въпроси/отговори, като средство за комуникация с продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на продавача, публикувани на сайта.

13.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено ревю, клиентът следва да добави и рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им рейтинги, ще повлияят на общия рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез звезди в близост до стоката. Така, една рецензия, която е придружена с висок рейтинг води до покачване на общия рейтинг, а една рецензия, която е придружена от нисък рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

13.5. Когато клиент съобщи, че някое ревю/коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „Пюър Геинс“ ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от сайта само след проверка от страна на „Пюър Геинс“ ООД.

13.6. В случай, че „Пюър Геинс“ ООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува ревюта/коментарии/въпроси и отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

ОТГОВОРНОСТ

14.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1 Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този документ и може да видите тук.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

16.1 Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този документ и може да видите тук.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.