Достъпност

Ние, NoExcuses сме ангажирани с това да направи съдържанието на нашия уебсайт достъпно и лесно за ползване от всички. Ако имате затруднения с прегледа или навигацията на съдържанието на този уебсайт, или забележите някакво съдържание, функция или функционалност, които според вас не са напълно достъпни за хора с увреждания, моля, обадете се на нашия екип за обслужване на клиенти на +359 877 333326 или изпратете имейл до нашия екип на letstalk@pure-gains.com и предоставете описание на конкретната функция, която смятате, че не е напълно достъпна или предложение за подобрение.

Ние приемаме вашата обратна връзка сериозно и ще я разгледаме, за да удовлетворим желанията на всички наши клиенти, както и да подобрим нашите общи политики за достъпност.